Vraag & aanbod

Vraag

Met VSRM specialiseer ik me in het beantwoorden van één concrete vraag:

‘Hoe wordt effectief omgaan met onzekerheden écht ingebed in mijn organisatie?’

Twee voorkomende hiervan afgeleide vragen zijn:

  • ‘Hoe motiveer en ontwikkel ik medewerkers/managers/bestuurders?’
  • ‘Hoe integreer ik omgaan met onzekerheden in werkprocessen, overleggen en rapportages?’
Aanbod

Voor dergelijke ‘wilde’ vragen bestaan geen eenduidige antwoorden. Vanuit het promotieonderzoek Risk, Innovation & Change ontwikkelde ik mijn aanbod, via een benadering in 3 stappen.

Stap 1 – Inventariseren & besluiten

Stap 1 maakt concreet waarom ontwikkeling van risicosturing en risicoleiderschap nodig is, vanuit de huidige en beoogde situatie van de organisatie.

De mate van aanwezigheid van voorwaarden voor risicogestuurd werken en vaardigheden voor risicoleiderschap wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht. Het bestaande risicomanagement wordt onder de loep genomen.

Het resultaat van een dergelijke quick scan is een analyse met beknopt actieplan, waarop een expliciet go – no go besluit volgt.

Stap 2 – Uitvoeren & evalueren

Stap2 brengt het actieplan, samen met alle betrokkenen, in de praktijk door learning by doing. Resultaatgerichtheid wordt gecombineerd met flexibiliteit.

Steeds wordt ervoor gewaakt dat risicogestuurd werken met risicoleiderschap een hulpmiddel blijft om doelen onder onzekerheid te verwezenlijken.

Stap 3 – Leren & verbeteren

In stap 3, die als het goed is niet meer stopt, gaat het om leren en verbeteren. De stappen 2 en 3 vormen zo samen een leer- en verbetercyclus.

Leren betekent dat wordt (h)erkend wat risicogestuurd werken met het tonen van risicoleiderschap concreet voor wie oplevert, en wat nog beter kan.

Verbeteren betekent bijvoorbeeld meer helderheid brengen in haalbare doelen, procedures vereenvoudigen en disfunctionele overtuigingen binnen de organisatie stap voor stap veranderen in nieuwe, functionele overtuigingen. Dit laatste is nodig voor duurzame gedragsverandering.

Wetenschappelijke basis

De VSRM-aanpak is ontstaan vanuit wetenschappelijk onderzoek, waarin risicomanagement en innovatiemanagement zijn gecombineerd met veranderkunde.

De ontwikkelde aanpak is in de praktijk getoetst, als onderdeel van een Delft Cluster onderzoeksprogramma.

Martin van Staveren was onderzoeksleider en is er in 2009 aan de Universiteit Twente op gepromoveerd. Het proefschrift is kosteloos te downloaden en is tevens als boek gepubliceerd.

Samenwerking

VSRM werkt graag samen met complementaire partners.

Zo werkt VSRM sinds april 2023 samen met Mind Work Productions – The Change Agency – voor het ontwikkelen van persoonlijk risicoleiderschap in organisaties, vanuit gedragsontwikkeling.

Hiermee bieden we samen een nieuw perspectief voor omgaan met risico’s en kansen in organisaties. Meer informatie over deze samenwerking staat in ons (pers)bericht.

We ontwikkelden samen 3 modules voor de ontwikkeling van risicoleiderschap in de praktijk.