Disclaimer

Deze website beoogt indicatieve informatie te geven over de missie, visie en activiteiten van VSRM Van Staveren Risk Management. Er wordt naar gestreefd om de inhoud van deze website actueel en volledig te houden, maar dit kan niet altijd worden gegarandeerd.

De gepresenteerde informatie over VSRM is indicatief en dient ter informatie.

Gebruik van alle informatie op deze website is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits VSRM als bron wordt vermeld.

Gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico. VSRM Van Staveren Risk Management aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud van deze website.

Tenstlotte, deze website bevat links naar websites van derden. Omdat VSRM geen invloed heeft op de inhoud van die websites, kan de VSRM niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.