Vraag & Aanpak
Om te lezen ... Blogs

Vraag & Aanpak

 

VSRM is gespecialiseerd in het beantwoorden van één concrete VRAAG:

Hoe wordt effectief omgaan met risico's écht ingebed in mijn organisatie?

Hiervan afgeleide vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe integreer ik dat in bestaande werkprocessen? 
  • Hoe motiveer en ontwikkel ik mijn medewerkers / managers / bestuurders hiervoor?

Vele boeken, wetenschappelijke artikelen en cursussen over risicomanagement laten deze vragen grotendeels onbeantwoord. Vanuit wetenschappelijk onderzoek benut VSRM een pragmatische AANPAK in 3 eenvoudige stappen.

Stap 1 - Inventariseren & besluiten 

Deze stap maakt concreet waarom ontwikkeling van risicosturing en risicoleiderschap nodig is, vanuit de huidige en beoogde situatie. Voorwaarden voor risicogestuurd werken en vaardigheden voor risicoleiderschap worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Procedures worden op relevantie getoetst. Het resultaat: een beknopt actieplan, waarop een expliciet go - no go besluit volgt.

Stap 2 - Uitvoeren & evalueren 

Deze stap brengt het actieplan, samen met alle betrokkenen, in de praktijk door learning by doing. Resultaatgerichtheid wordt gecombineerd met flexibiliteit. Steeds wordt bewaakt dat risicosturing een hulpmiddel blijft om doelen en beleid onder onzekerheid te verwezenlijken.

Stap 3 - Leren & verbeteren

In deze stap, die niet meer stopt, gaat het om leren en verbeteren. De stappen 2 en 3 vormen samen de verbetercyclus. Leren betekent dat wordt (h)erkend wat risicogestuurd werken met het tonen van risicoleiderschap concreet voor wie oplevert, en wat nog beter kan. Aanpassen betekent vaak procedures vereenvoudigen en niet meer functionele overtuigingen veranderen. 

Wetenschappelijke basis 

De VSRM aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarin risicomanagement en innovatiemanagement zijn gecombineerd met veranderkunde. De ontwikkelde aanpak is in de praktijk getoetst, als onderdeel van een Delft Cluster onderzoeksprogramma. Martin van Staveren was onderzoeksleider en is er in 2009 aan de Universiteit Twente op gepromoveerd. Het proefschrift is kosteloos te downloaden en is tevens als boek gepubliceerd.