Risico management
Om te lezen ... Blogs

Risicomanagement?

 

WEBINAR Anders omgaan met onzekerheden (tijdens / na de coronacrisis): hier bekijken.

BOOKCHAT Risicoleiderschap in 2 minuten: hier te bekijken.

WEBINAR Iedereen Risicoleider: hier te bekijken.

Over risicomanagement bestaan opmerkelijke opinies: het is ingewikkeld, het is duur, het is een invuloefening, het kost veel tijd en het levert weinig op.

Dit klopt voor veel vormen van het gebruikelijke, conventionele risicomanagement, dat zo slechts de illusie van controle levert. Je kan risicomanagement ook anders zien: als gestructureerde, expliciete en realistische aanpak om je doelen te verwezenlijken, ondanks of dankzij risico's. Dit kunnen allerlei doelen zijn, zoals projectdoelen, teamdoelen, organisatiedoelen, individuele werkdoelen of je privédoelen. Hiermee wordt risicomanagement dus doelgericht.

Doelgericht risicomanagement

Waarom is doelgericht risicomanagement zinvol en nodig? Omdat we vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met risico's, kansen en hun onderliggende onzekerheden op weg naar onze doelen. Onzekerheden, die je maar beter recht in de ogen kunt kijken, om vervolgens een keuze te maken: ga ik die onzekerheid verkleinen om mijn doel te bereiken? Of kan ik er wel mee leven? Of ga ik die onzekerheid juist benutten om me te onderscheiden en zo sneller, goedkoper of duurzamer mijn doel te bereiken?

Risicomanagement: in 6 stappen op weg naar je doelen

Er zijn tientallen soortgelijke benaderingen voor risicomanagement. Voorbeelden zijn Enterprise Risk Management (COSO-ERM), projectrisicomanagement (RISMAN) en risicomanagement volgens ISO-31000. Al deze benaderingen hanteren samengevat 6 soortgelijke stappen: (1) doelen bepalen, (2) risico's identificeren, (3) risico's classificeren, (4) al dan niet maatregelen nemen, (5) effectiviteit evalueren en (6) rapporteren en communiceren. 

Vanuit risicomanagement naar risicogestuurd werken met risicoleiderschap

Risicomanagement wordt vaak een doel op zich, in plaats van een middel om doelen te helpen realiseren. Het is een papieren tijger, verpakt in een overdaad aan procedures. Terwijl iedereen het al druk genoeg heeft.

Risicogestuurd werken (RW) biedt een alternatief en onderscheidt zich met 20 accentverschillen van het gangbare risicomanagement.

Risicoleiderschap (RL) biedt niet alleen een alternatief voor de gebruikelijke risicomanager. Het is juist bedoeld voor iederéén in de organisatie: leidinggevenden en vakinhoudelijke professionals, formele en informele leiders. Het biedt iedereen concrete vaardigheden om de 20 accenten van risicogestuurd werken te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen.

Risicogestuurd werken door het tonen van risicoleiderschap: toepassen van de 6 risico-stappen in alle bedrijfs- en managementprocessen

Hierbij staat de mens in de organisatie centraal. Methoden en hulpmiddelen zijn ondersteunend. VSRM helpt organisaties met het ontwikkelen van passende voorwaarden en vaardigheden, voor effectief risicogestuurd werken en het bijbehorende risicoleiderschap.  

Meer informatie over risicogestuurd werken: www.risicogestuurdwerken.nl.