Visie, Missie & Actie
Om te lezen ... Blogs

Visie, Missie & Actie

 

VISIE: risicomanagement wordt te ingewikkeld gemaakt, met de illusie van volledige controle.

MISSIE: doelen en ambities helpen verwezenlijken, door anders omgaan met risico’s.

ACTIE: mensen in organisaties helpen met een andere - effectievere - aanpak voor omgaan met risico’s.

Dit noem ik Risicogestuurd Werken via Risicoleiderschap. Deze terug-naar-de-essentie aanpak gaat over het inbedden van risicomanagementstappen in bestaande werk- en managementprocessen. Voorbeelden zijn strategisch management, operationeel management, kwaliteitsmanagement, procesmanagement en planning & control.

Risicogestuurd werken betekent vooral aandacht geven aan de menselijke factor en de organisatiecultuur. Het gaat hierbij om het scheppen van de passende organisatorische voorwaarden voor het effectief omgaan met risico's. Risicoleiderschap gaat over het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden én die in de praktijk toepassen.

Als adviseur en trainer ondersteun ik vanuit risicobureau VSRM bestuurders, directieleden, managers en andere professionals met het ontwikkelen van kostenefficiënt risicogestuurd werken via risicoleiderschap.

Daarnaast ben ik onder andere deeltijd kerndocent in de postacademische Master Risicomanagement, Universiteit Twente. Ik begeleid hierbij de nodige deelnemers met hun in company risicomanagementonderzoek.

Hierdoor heb ik veel ervaring met het gezamenlijk oplossen van strategische en organisatorische risicomanagementvraagstukken in een diversiteit aan organisaties en sectoren. Voorbeelden zijn de verzekeringssector, de hightech maakindustrie, de bouw- en infrasector, de gezondheidszorg, landelijke overheidsinstanties, provincies waterschappen en gemeenten.

INTERESSE: Lees de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk en Risicoleiderschap, bezoek de website, of neem nu contact op:

✉ martin@vsrm.nl
✆ 0031 (0)6 1237 3419