Doelgroepen, Diensten & Sectoren
Om te lezen ... Blogs

Doelgroepen, Diensten & Sectoren

 

VSRM richt zich op de volgende DOELGROEPEN

 • Inhoudelijke professionals
 • Adviseurs & auditors
 • Risicomanagers
 • Kwaliteitsmanagers
 • Technisch managers
 • Verbeter- en procesmanagers
 • Business en project controllers
 • Verzekeringsintermediairs & -adviseurs
 • Leden van managementteams en IPM-teams
 • Project- en programmamanagers, projectleiders
 • Directieteams, bestuurders, Raden van Toezicht en Raden van Advies

VSRM levert de volgende DIENSTEN

 • In-company trainingen voor bewust en effectief omgaan met risico's én kansen
 • Advies en begeleiding van de ontwikkeling van risicogestuurd werken en risicoleiderschap
 • Advies en begeleiding van de contractuele risicoverdeling tijdens aanbestedingen
 • Quick scans en reviews van risicodossiers en risicomanagement processen
 • Coaching-on-the-job van managers en andere professionals in omgaan met risico's
 • Advies en praktijkonderzoek naar motivatie & effectiviteit van risicomanagement en risicoleiderschap

VSRM is actief in diverse SECTOREN

 • Bouw & Infrastructuur
 • Hightech industrie
 • Energie
 • Publieke dienstverlening
 • Financiële dienstverlening en verzekeraars
 • Zorg & Onderwijs