Risico management
Risicogestuurd Werken Blogs

Risicomanagement?

 

Over risicomanagement bestaan opmerkelijke opinies: het is ingewikkeld, het is duur, het is een invuloefening, het kost veel tijd en het levert weinig op.

Dit klopt voor veel toegepaste vormen van risicomanagement, dat zo slechts de illusie van controle levert. Je kan risicomanagement ook anders zien: als gestructureerde aanpak om je doelen ondanks risico's te verwezenlijken. Dit kunnen allerlei doelen zijn, zoals projectdoelen, teamdoelen, organisatiedoelen, individuele werkdoelen of je privédoelen. Hiermee wordt risicomanagement dus doelgericht.

Doelgericht risicomanagement

Waarom is doelgericht risicomanagement zinvol en nodig? Omdat we vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met risico's en onderliggende onzekerheden op weg naar onze doelen. Onzekerheden, die je maar beter recht in de ogen kunt kijken, om vervolgens een keuze te maken: ga ik die onzekerheid verkleinen om mijn doel te bereiken, of kan ik er wel mee leven?

Risicomanagement: in 6 stappen op weg naar je doelen

Er zijn tientallen soortgelijke benaderingen voor risicomanagement. Voorbeelden zijn Enterprise Risk Management (COSO-ERM), projectrisicomanagement (RISMAN) en risicomanagement volgens ISO-31000. Al deze benaderingen hanteren 6 stappen: (1) doelen bepalen, (2) risico's identificeren, (3) risico's classificeren, (4) al dan niet maatregelen nemen, (5) effectiviteit evalueren en (6) rapporteren. 

Vanuit risicomanagement naar risicogestuurd werken

Risicomanagement wordt vaak een doel op zich, in plaats van een middel om doelen te helpen realiseren. Het is een papieren tijger, verpakt in een overdaad aan procedures. Terwijl iedereen het al druk genoeg heeft. Risicogestuurd werken (RW) biedt een alternatief en onderscheidt zich met 20 accentverschillen van het gangbare risicomanagement.

Risicogestuurd werken: toepassen van de 6 risico-stappen in alle bedrijfs- en managementprocessen

Hierbij staat de mens in de organisatie centraal. Methoden en hulpmiddelen zijn ondersteunend. VSRM helpt organisaties met het ontwikkelen van passende voorwaarden voor effectief risicogestuurd werken.  

Meer informatie over risicogestuurd werken: www.risicogestuurdwerken.nl.